HANDLING IMPORT

    

Doklady potrebné na vyzdvihnutie zásielky


preukaz totožnosti, prípadne splnomocnenie na odobratie tovaru a splnomocnenia na colné konanie pre colný úrad
číslo leteckého nákladného listu alebo avízo o príchode zásielky
firmy a špedičné spoločnosti ďalej predkladajú:
doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ)
výpis z obchodného registra, živnostenský list, príp. importnú licenciu

Otázky a informácie


Akékoľvek otázky ohľadom importu zásielok Vám zodpovie oddelenie Import Skyport.

Colné odbavenie


Každá zásielka z tretích krajín musí byť pred vydaním zo skladu spoločnosti Skyport prepustená colným úradom do príslušného režimu (voľný obeh, tranzit na vnútroštátnej colnici atď.). Uvoľnenie zásielky Vám potvrdí colný úrad pečiatkou na origináli leteckého nákladného listu.

Colný úrad sídli v administratívnej budove Airport Business Centre oproti terminálu nového letiska Praha Ruzyně.

Doklady potrebné na colné odbavenie


Originál leteckého nákladného listu
Jednotný administratívny dokument alebo Tranzitná deklarácia
Faktúra za tovar
Prípadne ďalšie sprievodné dokumenty potvrdzujúce pôvod, povahu alebo zdravotnú nezávadnosť dovážaného tovaru

Bližšie informácie o colnom odbavení získate na telefónnom čísle +420 261 331 035 alebo emailom: podatelna650000@cs.mfcr.cz

Otváracia doba


pondelok - piatok: 7.00 - 19.00 hod.
sobota: 7.00 - 14.00 hod.

Doklady potrebné na vyzdvihnutie zásielky


preukaz totožnosti, prípadne splnomocnenie na odobratie tovaru a splnomocnenie na colné konanie pre colný úrad
číslo leteckého nákladného listu alebo avízo o príchode zásielky
firmy a špedičné spoločnosti ďalej predkladajú:
doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ)
výpis z obchodného registra, živnostenský list, príp. importnú licenciu

Otázky a informácie


Akékoľvek otázky ohľadom importu zásielok Vám zodpovie oddelenie cargo handlingu Skyport.

Colné odbavenie


Každá zásielka z tretích krajín musí byť pred vydaním zo skladu spoločnosti Skyport prepustená colným úradom do príslušného režimu (voľný obeh, tranzit na vnútroštátnej colnici atď.). Uvoľnenie zásielky Vám potvrdí colný úrad pečiatkou na origináli leteckého nákladného listu.

Colný úrad sídli na Letisku M. R. Štefánika, Bratislava (v blízkosti FYTO a veterinárnej stanice) a zabezpečuje colné odbavenie 24 hod. 7 dní v týždni.

Doklady potrebné na colné odbavenie


Originál leteckého nákladného listu
Jednotný administratívny dokument alebo Tranzitná deklarácia
Faktúra za tovar
Prípadne ďalšie sprievodné dokumenty potvrdzujúce pôvod, povahu alebo zdravotnú nezávadnosť dovážaného tovaru

Colné odbavenie poskytujeme v rámci našich služieb na letiskovej pobočke v Bratislave.

Otváracia doba


pondelok – piatok: 08:00 – 17:00 hod.
sobota, nedeľa: zatvorené

Doklady potrebné na vyzdvihnutie zásielky


preukaz totožnosti, prípadne splnomocnenie na odobratie tovaru a splnomocnenie na colné konanie pre colný úrad
číslo leteckého nákladného listu alebo avízo o príchode zásielky
firmy a špedičné spoločnosti ďalej predkladajú:
doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ)
výpis z obchodného registra, živnostenský list, príp. importnú licenciu

Colné odbavenie


Každá zásielka z tretích krajín musí byť pred vydaním zo skladu spoločnosti Skyport prepustená colným úradom do príslušného režimu (voľný obeh, tranzit na vnútroštátnej colnici atď.). Uvoľnenie zásielky Vám potvrdí colný úrad pečiatkou na origináli leteckého nákladného listu.

Colný úrad sídli v starom termináli Letiska Košice.
 

Otázky a informácie


Akékoľvek otázky ohľadom importu zásielok vám zodpovedajú na letiskovej pobočke Skyport Košice.

Doklady potrebné na colné odbavenie


Originál leteckého nákladného listu
Jednotný administratívny dokument alebo Tranzitná deklarácia
Faktúra za tovar
Prípadne ďalšie sprievodné dokumenty potvrdzujúce pôvod, povahu alebo zdravotnú nezávadnosť dovážaného tovaru

Otváracia doba


pondelok - piatok: 7.00 - 15.00 hod.

Kontaktujte nás

Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás okamžite kontaktovať. Stačí kliknúť na jednu z dvoch ikon, podľa toho, či preferujete otázku emailom, alebo telefonicky.