HANDLING EXPORT

Zásilky jsou k přepravě přijímány nejdříve 3 dny a nejpozději 240 minut před pravidelným odletem dané linky. U expresních zásilek je stanovená lhůta 90 minut s tím, že zásilky musí být 180 minut před plánovaným odletem linky naknihovány.

Doklady k exportním zásilkám


Jednotný správní doklad nebo Tranzitní deklarace (dle druhu zboží)

Doprovodné doklady k exportním zásilkám


obchodní zboží: min. 3 kopie vývozní faktury
nebezpečné zboží: deklarace o nebezpečném zboží
zbraně: importní licence podle požadavků státu, kam je zásilka směrována
živá zvířata: očkovací průkaz, veterinární osvědčení ne starší 3 dnů
lidské ostatky: úmrtní list, potvrzení hygienika, v případě cizího státního příslušníka povolení k přepravě (vydává zastupitelský úřad dané země)
potraviny, léčiva: FYTO potvrzení o zdravotní nezávadnosti, resp. veterinární osvědčení

Dotazy a informace


Veškeré dotazy ohledně exportu zásilek vám zodpoví oddělení Příjem zboží Skyport.

Otevírací doba


pondělí–pátek: 7–19 hod.
sobota: 7–14 hod.

Doklady k exportním zásilkám


Jednotný správní doklad nebo Tranzitní deklarace (dle druhu zboží)

Doprovodné doklady k exportním zásilkám


obchodní zboží: min. 3 kopie vývozní faktury
nebezpečné zboží: deklarace o nebezpečném zboží
zbraně: importní licence podle požadavků státu, kam je zásilka směrována
živá zvířata: očkovací průkaz, veterinární osvědčení ne starší 3 dnů
lidské ostatky: úmrtní list, potvrzení hygienika, v případě cizího státního příslušníka povolení k přepravě (vydává zastupitelský úřad dané země)
potraviny, léčiva: FYTO potvrzení o zdravotní nezávadnosti, resp. veterinární osvědčení


Exportní zásilky jsou na letecké linky CSA akceptované v případě Equation 45 minut před odletem a CGO 90 minut před odletem. RFS exportní zásilky 120 min a prioritní zásilky (FLASH, Equation) 90 minut před odletem.

Dotazy a informace


Veškeré dotazy ohledně exportu zásilek vám zodpoví oddělení cargo handlingu Skyport.

Otevírací doba


pondělí–pátek: 8–17 hod.
sobota, neděle: zavřeno

Doklady k exportním zásilkám


Jednotný správní doklad nebo Tranzitní deklarace (dle druhu zboží)

Doprovodné doklady k exportním zásilkám


obchodní zboží: min. 3 kopie vývozní faktury
nebezpečné zboží: deklarace o nebezpečném zboží
zbraně: importní licence podle požadavků státu, kam je zásilka směrována
živá zvířata: očkovací průkaz, veterinární osvědčení ne starší 3 dnů
lidské ostatky: úmrtní list, potvrzení hygienika, v případě cizího státního příslušníka povolení k přepravě (vydává zastupitelský úřad dané země)
potraviny, léčiva: FYTO potvrzení o zdravotní nezávadnosti, resp. veterinární osvědčení

Postup při odbavení exportní zásilky


Zásilky jsou k přepravě přijímány nejpozději 120 minut před pravidelným odletem dané linky. U zásilek typu Equation je zachována stanovená lhůta 90 minut s tím, že je nutné s platností od 1. 12. 2006 tyto zásilky 180 minut před plánovaným odletem linky naknihovat.

Dotazy a informace


Veškeré dotazy ohledně exportu zásilek vám zodpoví na letištní pobočce Skyport Košice.

Otevírací doba


Pondělí–pátek: 7–15 hod.

Kontaktujte nás

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás okamžitě kontaktovat. Stačí kliknout na jednu ze dvou ikon, podle toho, zda preferujete dotaz emailem, nebo telefonicky.