HANDLING IMPORT

 

Doklady potřebné k vyzvednutí zásilky


průkaz totožnosti, případně zplnomocnění k odebrání zboží a zmocnění k celnímu řízení pro celní úřad
číslo leteckého nákladního listu nebo avízo o příchodu zásilky
firmy a spediční společnosti dále předkládají:
doklad o přidělení daňového identifikačního čísla (DIČ)
výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, příp. importní licenci

Dotazy a informace


Veškeré dotazy ohledně importu zásilek vám zodpoví oddělení Import Skyport.

Celní odbavení


Každá zásilka ze třetích zemí musí být před vydáním ze skladu společnosti Skyport propuštěna celním úřadem do příslušného režimu (volný oběh, tranzit na vnitrostátní celnici atd.). Uvolnění zásilky vám potvrdí celní úřad razítkem na originále leteckého nákladního listu.

Celní úřad sídlí v administrativní budově Airport Business Centre naproti terminálu nového letiště Václava Havla Praha.

Doklady potřebné k celnímu odbavení


originál leteckého nákladního listu
Jednotný správní doklad nebo Tranzitní deklarace
faktura za zboží
případně další doprovodné dokumenty potvrzující původ, povahu či zdravotní nezávadnost dováženého zboží

Bližší informace o celním odbavení získáte na telefonním čísle +420 261 331 035 nebo emailem: podatelna650000@cs.mfcr.cz .

Otevírací doba zákaznického centra Skyport a.s.:


pondělí–pátek: 7–19 hod.
sobota: 7–14 hod.

Doklady potřebné k vyzvednutí zásilky


průkaz totožnosti, případně zplnomocnění k odebrání zboží a zmocnění k celnímu řízení pro celní úřad
číslo leteckého nákladního listu nebo avízo o příchodu zásilky
firmy a spediční společnosti dále předkládají:
doklad o přidělení daňového identifikačního čísla (DIČ)
výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, příp. importní licenci

Dotazy a informace


Veškeré dotazy ohledně importu zásilek Vám zodpoví cargo handlingu Skyport.

Celní odbavení


Celní odbavení poskytujeme v rámci našich služeb na letištní pobočce v Bratislavě.

Každá zásilka ze třetích zemí musí být před vydáním ze skladu společnosti Skyport propuštěna celním úřadem do příslušného režimu (volný oběh, tranzit na vnitrostátní celnici atd.). Uvolnění zásilky vám potvrdí celní úřad razítkem na originále leteckého nákladního listu.

Celní úřad sídlí na Mezinárodním letišti M. R. Štefánika, Bratislava (v blízkosti FYTO a veterinární stanice) a zabezpečuje celní odbavení 24 hod.  7 dní v týdnu.

Doklady potřebné k celnímu odbavení


originál leteckého nákladního listu
Jednotný správní doklad nebo Tranzitní deklarace
faktura za zboží
případně další doprovodné dokumenty potvrzující původ, povahu či zdravotní nezávadnost dováženého zboží

Otevírací doba


pondělí–pátek: 8–17 hod.
sobota, neděle: zavřeno

Doklady potřebné k vyzvednutí zásilky


průkaz totožnosti, případně zplnomocnění k odebrání zboží a zmocnění k celnímu řízení pro celní úřad
číslo leteckého nákladního listu nebo avízo o příchodu zásilky
firmy a spediční společnosti dále předkládají:
doklad o přidělení daňového identifikačního čísla (DIČ)
výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, příp. importní licenci

Celní odbavení


Každá zásilka ze třetích zemí musí být před vydáním ze skladu společnosti Skyport propuštěna celním úřadem do příslušného režimu (volný oběh, tranzit na vnitrostátní celnici atd.). Uvolnění zásilky vám potvrdí celní úřad razítkem na originále leteckého nákladního listu.

Celní úřad sídlí ve starém terminálu Letiště Košice.

Dotazy a informace


Veškeré dotazy ohledně importu zásilek vám zodpoví na letištní pobočce Skyport Košice.

Doklady potřebné k celnímu odbavení


originál leteckého nákladního listu
Jednotný správní doklad nebo Tranzitní deklarace
faktura za zboží
případně další doprovodné dokumenty potvrzující původ, povahu či zdravotní nezávadnost dováženého zboží

Otevírací doba


pondělí–pátek: 7–15 hod.

Kontaktujte nás

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás okamžitě kontaktovat. Stačí kliknout na jednu ze dvou ikon, podle toho, zda preferujete dotaz emailem, nebo telefonicky.