HANDLING EXPORT

Zásielky sú na prepravu prijímané najskôr 3 dni a najneskôr 240 minút pred pravidelným odletom danej linky. Pri expresných zásielkach je stanovená lehota 90 minút s tým, že zásielky musia byť 180 minút pred plánovaným odletom linky naknihované.

Doklady k exportným zásielkam


Jednotný administratívny doklad alebo Tranzitná deklarácia (podľa druhu tovaru) 

Sprievodné doklady k exportným zásielkam


obchodný tovar: min. 3 kópie vývoznej faktúry
nebezpečný tovar: deklarácia o nebezpečnom tovare
zbrane: importná licencia podľa požiadaviek štátu, kam je zásielka smerovaná
živé zvieratá: očkovací preukaz, veterinárne osvedčenie nie staršie ako 3 dni
ľudské ostatky: úmrtný list, potvrdenie hygienika, v prípade cudzieho štátneho príslušníka povolenie na prepravu (vydáva zastupiteľský úrad danej krajiny)
potraviny, liečivá: FYTO potvrdenie o zdravotnej nezávadnosti, resp. veterinárne osvedčenie

Colné odbavenie


Akékoľvek otázky ohľadom exportu zásielok Vám zodpovie oddelenie Príjem tovaru Skyport.

Otázky a informácie


Akékoľvek otázky ohľadom exportu zásielok Vám zodpovie oddelenie Príjem tovaru Skyport.

Otváracia doba


pondelok - piatok: 7.00 - 19.00 hod.
sobota: 7.00 - 14.00 hod.

Doklady k exportným zásielkam


Jednotný administratívny doklad alebo Tranzitná deklarácia (podľa druhu tovaru) 

Sprievodné doklady k exportným zásielkam


obchodný tovar:min. 3 kópie vývoznej faktúry
nebezpečný tovar: deklarácia o nebezpečnom tovare
zbrane: importná licencia podľa požiadaviek štátu, kam je zásielka smerovaná
živé zvieratá: očkovací preukaz, veterinárne osvedčenie nie staršie ako 3 dni
ľudské ostatky: úmrtný list, potvrdenie hygienika, v prípade cudzieho štátneho príslušníka 
povolenie na prepravu (vydáva zastupiteľský úrad danej krajiny)
potraviny, liečivá: FYTO potvrdenie o zdravotnej nezávadnosti, resp. veterinárne osvedčenie
 

Exportné zásielky sú na letecké linky CSA akceptované v prípade Equation 45 minút pred odletom a CGO 90 minút pred odletom. RFS exportné zásielky 120 min a prioritné zásielky (FLASH, Equation) 90 minút pred odletom.

Otázky a informácie


Akékoľvek otázky ohľadom exportu zásielok Vám zodpovie oddelenie cargo handlingu Skyport.

Otváracia doba


pondelok – piatok: 8:00 – 17:00 hod.
sobota, nedeľa: zatvorené

Doklady k exportným zásielkam


Jednotný administratívny doklad alebo Tranzitná deklarácia (podľa druhu tovaru)

Sprievodné doklady k exportným zásielkam


obchodný tovar: min. 3 kópie vývoznej faktúry
nebezpečný tovar: deklarácia o nebezpečnom tovare
zbrane: importná licencia podľa požiadaviek štátu, kam je zásielka smerovaná
živé zvieratá: očkovací preukaz, veterinárne osvedčenie nie staršie ako 3 dni
ľudské ostatky: úmrtný list, potvrdenie hygienika, v prípade cudzieho štátneho príslušníka povolenie na prepravu (vydáva zastupiteľský úrad danej krajiny)
potraviny, liečivá: FYTO potvrdenie o zdravotnej nezávadnosti, resp. veterinárne osvedčenie

Postup pri odbavení exportnej zásielky


Zásielky sú na prepravu prijímané najneskôr 120 minút pred pravidelným odletom danej linky. Pri zásielkach typu Equation je zachovaná stanovená lehota 90 minút s tým, že je potrebné s platnosťou od 1. 12. 2006 tieto zásielky 180 minút pred plánovaným odletom linky naknihovať.

Otázky a informácie


Akékoľvek otázky ohľadom exportu zásielok vám zodpovedajú na letiskovej pobočke Skyport Košice.

Otváracia doba


Pondelok - piatok: 7.00 - 15.00 hod.

Kontaktujte nás

Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás okamžite kontaktovať. Stačí kliknúť na jednu z dvoch ikoniek, podľa toho, či preferujete dotaz emailom, alebo telefonicky.