Cargo handling

Základné parametre terminálu Skyport

 • celková rozloha: 6,5 ha vrátane skladu a parkoviska pre kamiónové centrum
 • rozloha kancelárskych priestorov: 3 000 m²
 • skladovacia a odbavovacia kapacita: 60 000 ton tovaru ročne s možnosťou expanzie do 100 000 ton tovaru za rok
 • stojanka: 2 lietadlá typu B 747F alebo niekoľko menších lietadiel

Bezpečnosť skladov a zásielok

 • permanentné stráženie bezpečnostnou agentúrou
 • monitoring uzatvoreným televíznym okruhom
 • elektronický zabezpečovací systém
 • automatizovaný protipožiarny systém
 • cenné zásielky strážené v trezore
 • skladovanie všetkých zásielok pod strechou
 • moderné technologické vybavenie skladov

Vybavenie a technológie

 • pojazdný vyrovnávací mostík MTV
 • vysokozdvižné vozíky až do hmotnosti 12 ton
 • automatický regálový zakladač ETV
 • automatický systém skladovania ULD: 29 pozícií pre 20 ft palety a 32 pozícií pre 10 ft palety (je možné využiť aj pre kontajnery – až 180 kontajnerov)
 • 888 regálových pozícií pre europalety
 • sústava valčekových dráh pre kontajnery
 • 11 rámp pre kamióny
 • pohyblivé vyrovnávacie mostíky
 • digitálne mostné váhy
 • röntgenové zariadenie (copy 1)
 • chladiace boxy (teplotný rozsah od 2 °C do 8 °C / 35 °F do 46 °F)
 • mraziace boxy (teplotný rozsah od −8 °C do −25 °C / 17 °F do −13 °F)
 • miestnosť pre živé zvieratá
 • skladovacie priestory pre rádioaktívny tovar
 • skladovacie priestory pre nebezpečný tovar a tovar vyžadujúci si zvláštne zaobchádzanie
 • skladovacie priestory pre ľudské ostatky

Export a import

Všetky informácie o exporte a importe v Prahe nájdete na stránkach Cargo handling - export a Cargo handling - import.

Sledovanie zásielok

Vyberte si jazyk
Prebieha vyhľadávanie vašej zásielky ...