Cargo handling - export

Doklady k exportným zásielkam:

  • Jednotný správny doklad alebo Tranzitná deklarácia (podľa druhu tovaru)

Sprievodné doklady k exportným zásielkam

  • obchodný tovar: min. 3 kópie vývoznej faktúry
  • nebezpečný tovar: deklarácia o nebezpečnom tovare
  • zbrane: importná licencia podľa požiadaviek štátu, kam je zásielka smerovaná
  • živé zvieratá: očkovací preukaz, veterinárne osvedčenie nie staršie ako 3 dni
  • ľudské ostatky: úmrtný list, potvrdenie hygienika, v prípade cudzieho štátneho príslušníka povolenie na prepravu (vydáva zastupiteľský úrad danej krajiny)
  • potraviny, liečivá: FYTO potvrdenie o zdravotnej neškodnosti, resp. Veterinárne osvedčenie

Postup pri odbavení exportnej zásielky

Zásielky sú na prepravu prijímané najneskôr 120 minút pred pravidelným odletom danej linky. V prípade zásielok typu Equation je zachovaná stanovená lehota 90 minút s tým, že je nutné s platnosťou od 1. 12. 2006 tieto zásielky 180 minút pred plánovaným odletom linky zaknihovať.

Na všetky otázky týkajúce sa exportu zásielok vám odpovieme na letiskovej pobočke Skyport Košice.

Otváracie hodiny:

Pondelok – piatok: 7.00 – 15.00 hod.

Sledovanie zásielok

Vyberte si jazyk
Prebieha vyhľadávanie vašej zásielky ...