Cargo handling

Bezpečnosť skladov a zásielok

 • permanentné stráženie bezpečnostnou agentúrou
 • monitoring uzatvoreným televíznym okruhom
 • elektronický zabezpečovací systém
 • automatizovaný protipožiarny systém
 • cenné zásielky zabezpečené sprievodom k lietadlu
 • skladovanie všetkých zásielok pod strechou
 • moderné technologické vybavenie skladov

Vybavenie a technológie

 • vysokozdvižné vozíky až do 4,5 t
 • digitálne mostné váhy
 • röntgenové zariadenie
 • chladiace boxy (teplotný rozsah od 2 °C do 8 °C / 35 °F do 46 °F)
 • skladovacie priestory pre nebezpečný tovar a tovar vyžadujúci zvláštne zaobchádzanie

Export a import

Všetky informácie o exporte a importe v Bratislave nájdete na stránkach Cargo handling – export a Cargo handling – import.

Sledovanie zásielok

Vyberte si jazyk
Prebieha vyhľadávanie vašej zásielky ...