Cargo handling - import

Doklady potrebné pre vyzdvihnutie zásielky

 • preukaz totožnosti, prípadne splnomocnenie na odber tovaru a poverenie na colné konanie pre colný úrad
 • číslo leteckého nákladného listu alebo avízo o príchode zásielky
 • firmy a špedičné spoločnosti ďalej predkladajú:
  • doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ),
  • výpis z obchodného registra, živnostenský list, príp. Importnú licenciu.

Na všetky otázky týkajúce sa importu zásielok vám odpovie oddelenie dovozu Skyport.

Colné odbavenie

Každá zásielka z tretích krajín musí byť pred vydaním zo skladu spoločnosti Skyport prepustená colným úradom do príslušného režimu (voľný obeh, tranzit na vnútroštátnej colnici atď.). Uvoľnenie zásielky vám potvrdí colný úrad pečiatkou na origináli leteckého nákladného listu.

Colný úrad sídli na Letisku M. R. Štefánika, Bratislava (v blízkosti FYTO a veterinárnej stanice) a zabezpečuje colné odbavenie 24 hod. denne 7 dní v týždni.

Doklady potrebné pre colné odbavenie

 • originál leteckého nákladného listu
 • Jednotný správny doklad alebo Tranzitná deklarácia
 • faktúra za tovar
 • prípadne ďalšie sprievodné dokumenty potvrdzujúce pôvod, povahu či zdravotnú neškodnosť dovážaného tovaru

Colné dobavenie poskytujeme v rámci našich služieb na letiskovej pobočke v Bratislave.

Otváracie hodiny

pondelok – piatok: 08.00 – 17.00 hod.

sobota, nedeľa: zatvorené

Sledovanie zásielok

Vyberte si jazyk
Prebieha vyhľadávanie vašej zásielky ...