Cargo handling - export

Doklady k exportným zásielkam:

  • Jednotný správny doklad alebo Tranzitná deklarácia (podľa druhu tovaru)

Sprievodné doklady k exportným zásielkam

  • obchodný tovar: min. 3 kópie vývoznej faktúry
  • nebezpečný tovar: deklarácia o nebezpečnom tovare
  • zbrane: importná licencia podľa požiadaviek štátu, kam je zásielka smerovaná
  • živé zvieratá: očkovací preukaz, veterinárne osvedčenie nie staršie ako 3 dni
  • ľudské ostatky: úmrtný list, potvrdenie hygienika, v prípade cudzieho štátneho príslušníka povolenie na prepravu (vydáva zastupiteľský úrad danej krajiny)
  • potraviny, liečivá: FYTO potvrdenie o zdravotnej neškodnosti, resp. Veterinárne osvedčenie

Exportné zásielky sú na letecké linky CSA akceptované v prípade Equation 45 minút pred odletom a CGO 90 minút pred odletom. RFS exportné zásielky 120 min. a prioritné zásielky (FLASH, Equation) 90 minút pred odletom.

Na všetky otázky týkajúce sa exportu zásielok vám odpovie tarifné oddelenie Skyport.

Otváracie hodiny:

pondelok – piatok: 8.00 – 17.00 hod.

sobota, nedeľa: zatvorené

Sledovanie zásielok

Vyberte si jazyk
Prebieha vyhľadávanie vašej zásielky ...