Cargo handling - export

Zásilky jsou k přepravě přijímány nejpozději 210 minut před pravidelným odletem dané linky (u linek operovaných letadlem typu A 310 do 240 minut). U zásilek typu Equation je zachována stanovená lhůta 90 minut s tím, že je nutné s platností od 1. 12. 2006 tyto zásilky 180 minut před plánovaným odletem linky naknihovat.

Doklady k exportním zásilkám

  • Jednotný správní doklad nebo Tranzitní deklarace (dle druhu zboží)

Doprovodné doklady k exportním zásilkám

  • obchodní zboží: min. 3 kopie vývozní faktury
  • nebezpečné zboží: deklarace o nebezpečném zboží
  • zbraně: importní licence podle požadavků státu, kam je zásilka směrována
  • živá zvířata: očkovací průkaz, veterinární osvědčení ne starší 3 dnů
  • lidské ostatky: úmrtní list, potvrzení hygienika, v případě cizího státního příslušníka povolení k přepravě (vydává zastupitelský úřad dané země)
  • potraviny, léčiva: FYTO potvrzení o zdravotní nezávadnosti, resp. Veterinární osvědčení

Dotazy a informace

Veškeré dotazy ohledně exportu zásilek Vám zodpoví tarifní oddělení Skyport.

Otevírací doba

pondělí - pátek: 7.00 - 19.00 hod.
sobota: 7.00 - 14.00 hod.

Sledování zásilek

Vyberte si jazyk
Probíhá vyhledávání Vaší zásilky ...