Cargo handling - import

Doklady potřebné k vyzvednutí zásilky

 • průkaz totožnosti, případně zplnomocnění k odebrání zboží a zmocnění k celnímu řízení pro celní úřad
 • číslo leteckého nákladního listu nebo avízo o příchodu zásilky
 • firmy a spediční společnosti dále předkládají:
  • doklad o přidělení daňového identifikačního čísla (DIČ)
  • výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, příp. Importní licenci

Veškeré dotazy ohledně importu zásilek Vám zodpoví oddělení dovozu Skyport.

Celní odbavení

Každá zásilka ze třetích zemí musí být před vydáním ze skladu společnosti Skyport propuštěna celním úřadem do příslušného režimu (volný oběh, tranzit na vnitrostátní celnici atd.). Uvolnění zásilky Vám potvrdí celní úřad razítkem na originále leteckého nákladního listu.

Celní úřad sídlí na Letišti M. R. Štefánka, Bratislava (v blízkosti FYTO a veterinární stanice) a zabezpečuje celní odbavení 24 hod.  7 dní v týdnu.

Doklady potřebné k celnímu odbavení

 • originál leteckého nákladního listu
 • Jednotný správní doklad nebo Tranzitní deklarace
 • faktura za zboží
 • případně další doprovodné dokumenty potvrzující původ, povahu či zdravotní nezávadnost dováženého zboží

Celní dobavení poskytujeme v rámci našich služeb na letištní pobočce v Bratislavě.

Otevírací doba

pondělí – pátek: 08:00 – 17:00 hod.

sobota, neděle: zavřeno

Sledování zásilek

Vyberte si jazyk
Probíhá vyhledávání Vaší zásilky ...