Cargo handling - export

Doklady k exportním zásilkám:

  • Jednotný správní doklad nebo Tranzitní deklarace (dle druhu zboží)

Doprovodné doklady k exportním zásilkám

  • obchodní zboží: min. 3 kopie vývozní faktury
  • nebezpečné zboží: deklarace o nebezpečném zboží
  • zbraně: importní licence podle požadavků státu, kam je zásilka směrována
  • živá zvířata: očkovací průkaz, veterinární osvědčení ne starší 3 dnů
  • lidské ostatky: úmrtní list, potvrzení hygienika, v případě cizího státního příslušníka povolení k přepravě (vydává zastupitelský úřad dané země)
  • potraviny, léčiva: FYTO potvrzení o zdravotní nezávadnosti, resp. Veterinární osvědčení

Exportní zásilky jsou na letecké linky CSA akceptované v případě Equation 45 minut před odletem a CGO 90 minut před odletem. RFS exportní zásilky 120 min a prioritní zásilky (FLASH, Equation) 90 minut před odletem.

Veškeré dotazy ohledně exportu zásilek Vám zodpoví tarifní oddělení Skyport.

Otevírací doba:

pondělí – pátek: 8:00 – 17:00 hod.

sobota, neděle: zavřeno

Sledování zásilek

Vyberte si jazyk
Probíhá vyhledávání Vaší zásilky ...