Anti-passback

Skyport News duben 2010

Vzhledem k opakovanému porušování parkovacího řádu jsme byli nuceni přistoupit ke zpřísnění režimu na našem parkovišti v Praze. Byl zapojen systém anti-passback. Toto zařízení neumožňuje opakovaný vjezd nebo výjezd vozidel na jednu parkovací kartu. V případě opakovaného vjezdu nebo výjezdu několika vozidel na stejnou kartu, bude karta zablokována a tím znemožněno její zneužití. Pro odblokování karty je třeba se osobně dostavit na sekretariát společnosti Skyport. I nadále jsou vjezdové brány monitorovány kamerovým systém, ze kterého je možno dohledat vozy a řidiče, kteří kartu zneužívají.

Fotogalerie:

Sledování zásilek

Vyberte si jazyk
Probíhá vyhledávání Vaší zásilky ...